برنامه استراتژیک

مقدمه

بیماریهای بدخیم دستگاه ادراری تناسلی ا زعلل مهم مرگ و میر در کشور به ویژه در مردان می باشند. شیوع بالای کانسر های مثانه و پروستات در کشور و اثرات قابل توجهی که بربیماریهای بدخیم دستگاه ادراری تناسلی ا زعلل مهم مرگ و میر در کشور به ویژه در مردان می باشند. شیوع بالای کانسر های مثانه و پروستات در کشور و اثرات قابل توجهی که بر Survival و Quality of life دارند، بیانگراهمیت انجام پژوهش در این ارتباط می باشد . در حال حاضر ثبت اطلاعات بیماری های بد خیم دستگاه ادراری – تناسلی دقیق نبوده و امکان ارزیابی از شرایط موجود فراهم نمی باشد .

مراقبت و درمان و پیگیری های پس از درمان کانسر های ارولوژیک طولانی است و با توجه به افزایش survival هزینه های درمانی افزایش یافته است و Quality of life تحت تأثیر قرار گرفته است بنابر این لازم است پژوهش در راستای بهینه کردن پایش و اقدامات مرتبط با پیشگیری از بروز این بیماری ها صورت گیرد . این مسئله نقش مهمی در توسعه پایدار کشور نیز خواهد داشت و در اولین گام ثبت دقیق اطلاعات این بیماران و ایجاد registry برای دسترسی به اطلاعات ضرورت دارد با توجه به محدودیت امکانات مالی، ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک به روشنی احساس می شود این برنامه امکان پایش عملکرد پژوهشی در راستای دستیابی به اهداف مرکز را نیز فراهم می کند

چشم انداز (Vision) :

ما می خواهیم در 5 سال آینده و در راستای سیاستهای سند چشم انداز توسعه کشور از فعالترین و معتبرترین مراکز تحقیقاتی مرتبط با بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی باشیم. با توجه به نقص گسترده ثبت اطلاعات بیماران مبتلا به بیماریهای بدخیم در کشور قصد داریم به عنوان مرکزی referral که یکی از معتبرترین مراکز تربیت کننده دستیار فوق تخصصی اروانکولوژی کشور می باشد ، اطلاعا ت مختلف بیماریهای بد خیم دستگاه ادراری تناسلی را به صورت الکترونیک جمع آوری نماییم به گونه ای که آمار و گزارش ها ی این مرکز مورد استفاده مجامع علمی داخل و خارج کشور قرار بگیرد و در تعیین سیاستهای پیشگیرانه و به روز رسانی گایدلاین ها ی درمانی مورد استفاده وزارت بهداست و درمان و آموزش پزشکی قرار بگیرد .

با توجه به فقدان توافق نظر (Consensus) در درمان بسیاری از بد خیمی های سیستم ادراری ، تمرکز زیادی در مراکز تحقیقات معتبربین المللی به انجام تحقیقات در این راستا وجود دارد . بنابراین مرکز تحقیقات سرطانهای دستگاه ادراری تناسلی خواستار توسعه همه جانبه تحقیقات مرتبط با بیماری های بد خیم سیستم ادراری تناسلی در سطح کشور است.

در راستای خطوط تحقیقاتی ذکر شده بهره گیری از تحقیقات بنیادی و سلولی – ملکولی در تشخیص، درمان و از جمله بازسازی اعضای آسیب دیده سیستم ادراری ضروری است و مرکز تحقیقات همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر که در پژوهشهای سلولی – بنیادی و بررسی های هیستوپاتولوژیک فعال هستند را در دستور کار خود قرار داده است .این مرکز قصد دارد به معتبرترین کانون پژوهش در ارتباط با کانسر های سیستم ادراری در سطح کشور تبدیل شود و نقش موثر در افزایش آگاهی مردم در ارتباط با بیماری های بد خیم سیستم ادراری داشته باشد.

انجام طرح های ملی و چند مرکزی به منظور یافتن اقدامات پیشگیرانه و حل مشکلات درمانی و همکاری درسیاستگزاریهای بهداشتی از چشم اندازهای این مرکز میباشد.

رسالت (Mission) :
 • 1- ثبت الکترونیک اطلاعا ت بیماران مبتلا به بد خیمی های مختلف سیستم ادراری تناسلی برای اولین بار درکشور (ایجاد Database registry) که امکان مطالعات اپیدمیولوژیک را فراهم کرده و در شناسایی عوامل خطر این بیماری ها مؤثر خواهد بود. شناسایی هرچه دقیق تر فاکتور ها ی خطر بیماری های بد خیم سیستم ادراری امکان اجرای طرح های جامع برای پیشگیری و کاهش فراوانی بیماریهای مذکور را فراهم می کند .
 • 2- انجام مطالعات در راستای تعیین استراتژی نحوه انجام غربالگری در کانسرهای ارولوژیک.
 • 3- طراحی پژوهش های مؤثر در ارتقای روشهای تشخیصی به منظور تشخیص سریع تر بیماریهای بد خیم سیستم ادراری تناسلی.
 • 4- بهره گیری از توان تخصصی محققان سایر رشته ها ( از جمله متخصصان رادیو تراپی، انکولوژی و پاتولوژی ) و دانش محققان علوم پایه ( ژنتیک، بیولوژ ی ملکولی ، بیوشیمی و... ) به منظور معرفی و ارزیابی روش های نوین تشخیصی.
 • 5- انجام تحقیقات با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج ازکشور در راستا ی اهداف و سیاستهای مرکز.
 • 6- انجام تحقیقات جهت کاهش هزینه های درمانی بیماریهای بدخیم سیستم ادراری با حمایت و همکاری شرکتها و صنایع داروسازی.
 • 7- تربیت پژوهشگران توانمند و افزایش توانایی دستیاران و دانشجویان در طراحی و اجرای طرحهای پژوهشی

نقاط قوت

 • 1- وجود اعضای هیأت علمی توانمند و با تجربه در زمینه بیماریهای بد خیم دستگاه ادراری تناسلی.
 • 2- رتبه اول دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه بندی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وجود مراکز تحقیقاتی متعدد و اعضای هیأت علمی توانمند در حوزه های مختلف بالینی و علوم پایه.
 • 3- Referral بودن مجموعه بیمارستانی امام خمینی برای بیماری های ارولوژیک و وجود انستیتو کانسر به عنوان قطب علمی کشور که ارجاع بیماران مبتلا به بدخیمی های سیستم ادراری تناسلی از سراسر کشور را در پی دارد.
 • 4- برگزاری همایش ها و کارگاهها ی آموزشی مختلف توسط مرکز که با حضور متخصصان از سراسر کشر جهت فراگیری شیوه های نوین تشخیص بدخیمیهای سیستم ادراری تناسلی تشکیل می گردد و امکان گسترش پژوهش در این زمینه در سراسر کشور را فراهم می کند .
 • 5- طراحی وبسایت برای ثبت اطلاعات بیماران که امکان دسترسی برای متخصصان از سراسر کشور به آن فراهم است.

نقاط ضعف

 • 1- نبود تجهیزات آزمایشگاهی علوم پایه (ژنتیک، کشت سلولی و ... )
 • 2- بودجه محدود پژوهشی
 • 3- محدودیت نسبی در دسترسی کامل به تمام منابع اطلاعاتی و مقالات
 • 4- گرانی و تحریم برخی از تجهیزات و کالای پزشکی – تحقیقاتی

فرصتها

 • 1- آیین نامه و حمایت های معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درجهت ایجاد علاقه مندی و حمایت از پژوهش
 • 2- حمایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی – فن آوری ریاست جمهوری از گسترش پژوهش

تهدیدات

 • 1- ضعف فرهنگ مشارکت جامعه در پژوهش های پزشکی
 • 2- توسعه نیافتگی زیر ساخت های پزوهشی
 • 3- اختصاص درصد کم از بودجه کشوری و اعتبارناخالص ملی به امر پژوهش

اهداف کلی

 • 1- توسعه پژوهش های مرتبط با بیماریهای بدخیم دستگاه ادراری تناسلی
 • 2-ارتقای کیفیت پژوهشهای مرتبط با بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی به منظور شناسایی فاکتورهای خطر بروز بیماری و پیشگیری از آنها، بهبود وضعیت غربالگری بیماران، ارتقای روشهای تشخیصی و درمانی با تاکید بر بهبود Quality of life و Survival
 • 3-ارتقا مشارکت درون و برون سازمانی در زمینه پژوهش ها ی مرتبط با بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی

اهداف اختصاصی

 • 1- توسعه پژوهشهای مرتبط با بیماریهای بدخیم دستگاه ادراری تناسلی
 • 1-1- ثبت الکترونیک اطلاعات بیماران مبتلا به بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی به منظور دسترسی سریع به داده ها
 • 1-2- ایجاد گروههای تحقیقاتی undergraduate وpostgraduate
 • 1-3- اختصاص حداقل 10% از طرح های مرکز به پژوهشهای پایه ای
 • 1-4- تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 • 1-5- افزایش تعداد مقالات چاپ شده توسط مرکز در مجلات داخلی و خارجی به صورت سالیانه
 • 1-6- افزایش حضور محققین درکنگره ها ی داخلی وخارجی جهت ارائه نتایج طرحهای پژوهشی اجرا شده در مرکز
 • 2- ارتقا کیفیت پژوهشهای مرتبط با بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی
 • 2-1- افزایش طرحهای تحقیقاتی به منظور شناسایی فاکتورهای خطر بروز بیماریهای بدخیم دستگاه ادراری تناسلی به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه و آموزش بیماران.
 • 2-2- تمرکز طرحهای تحقیقاتی بر بهبود وضعیت غربالگری بیماران و ارتقای روشهای تشخیصی و درمانی با تأکید بر بهبود Quality of life و Survival
 • 2-3- افزایش کیفیت مقالات چاپ شده توسط مرکز که با افزایش سالیانه موارد ارجاع به مقالات چاپ شده توسط مرکز ارزیابی خواهد شد.
 • 3- ارتقای مشارکت درون و برون سازمانی در زمینه پژوهش های مرتبط با بدخیمی های دستگاه ادراری تناسلی .
 • 3-1- طراحی پروژه های مشترک با مشارکت سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور
 • 3-2- اجرای طرح های تحقیقاتی با مشارکت شرکتهای دارویی و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی