تلفن : 61192764-021

آدرس : تهران - میدان توحید بیمارستان امام خمینی